Het coachingstraject

Voorafgaand aan het coachtraject maken we eerst kennis met elkaar. Deze kennismaking is geheel vrijblijvend. Voel je een klik en wil je graag het coachtraject samen met mij aangaan? Dan gaan we jouw vraag, probleem of knelpunt samen verder onderzoeken. We gaan kijken naar je onderliggend verlangen en wat je graag met het coachtraject wilt bereiken. Op basis hiervan stel ik een persoonlijk coachplan op en bespreek dit samen met jou . In dit plan staat beschreven waar we aan gaan werken, wat we van elkaar verwachten, hoeveel gesprekken we zullen voeren, binnen welk tijdsbestek de coaching zal plaatsvinden en wat het traject je gaat kosten.   

Ben je voornemens om een coachtraject aan te gaan? Informeer dan ook eens bij je werkgever voor tegemoetkoming in de kosten. 

 

Hoe ziet een gemiddeld coachtraject eruit?

Beginfase (gesprek 1-2)

Kennismaking
Intake
Coachplan

middenfase (gesprek 3-6)

Coachsessies
Inzichten, bewustwording
Oefenen, oefenen, oefenen

eindfase (gesprek 7)

Afronding
Verandering inbedden
Evalueren, afscheid nemen

Wil jij ontdekken wie jij werkelijk bent?
Neem dan gerust contact met mij op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Let's Connect